HỘI THẢO

DƯỢC LIỆU CHÂU Á
TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Thời gian tổ chức: 11/12/2021
Địa điểm: Hội thảo online

Thư mời

THƯ MỜI VIẾT BÀI BÁO VÀ THAM GIA HỘI THẢO QUÔC TẾ 2021

DƯỢC LIỆU CHÂU Á TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

(Hà Nội, 11 tháng 12 năm 2021)

Diễn giả

Danh sách các diễn giả trình bày tại hội thảo và các tác giả tham gia viết bài trong kỷ yếu hội thảo

THÔNG TIN VỀ CÁC DIỄN GIẢ TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO

TS. Nguyễn Xuân Cường

TS. Nguyễn Xuân Cường

Nguyên Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT


Pro. Dr. Zhang Zhisheng

Pro. Dr. Zhang Zhisheng Trung Quốc

College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agriculture University

TS. Nguyễn Bá Hoạt

TS. Nguyễn Bá Hoạt

Viện dược liệu – Bộ y tế
Chuyên ngành: Trồng trọt


V. Sundaresan CSIR

V. Sundaresan CSIR

Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants Research Center, GKVK Post, Bengaluru – 560065, INDIA

Dr. Prabodh Kumar

Dr. Prabodh Kumar

CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow-226015, India

TS. Nguyen Thi Huong

TS. Nguyen Thi Huong

Department of Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Horticultural Science, Szent István University, Hungary

TS. Phạm Phú Long

TS. Phạm Phú Long

Giám đốc Viện nghiên cứu và phát triển cây dược liệu


Dr. Raja Chakraborty

Adamas UniversityGS. TS. Vũ Đình Tôn

GS. TS. Vũ Đình Tôn

Khoa chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Trần Phi Hùng

TS. Trần Phi Hùng

Trưởng khoa Dược – Bệnh viện y học cổ truyền TW

TS. Hoàng Quốc Chính

TS. Hoàng Quốc Chính

Trung tâm sinh học thực nghiệm - Viện ứng dụng công nghệ- Bộ KHCN

TS. Chu Thị Thu Hà

TS. Chu Thị Thu Hà

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

THÔNG TIN VỀ CÁC TÁC GIẢ THAM GIA VIẾT BÀI TRONG KỶ YẾU HỘI THẢO

TS. Nguyễn Thị Huyền

TS. Nguyễn Thị Huyền

Khoa chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Ninh Thị Phíp

PGS.TS Ninh Thị Phíp

Bộ môn Cây công nghiệp và cây thuốc – Khoa Nông học - HVNNVN

NCS. Trần Kim Hương

NCS. Trần Kim Hương

Trưởng phòng quản lý khoa học – Sở KHCN tỉnh Lai Châu

ThS. Phạm Thị Huyền Trang

ThS. Phạm Thị Huyền Trang

Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Ngô Thị Hồng Tươi

TS. Ngô Thị Hồng Tươi

Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam


TS. Vũ Ngọc Thắng

TS. Vũ Ngọc Thắng

Phó giám đốc Viện nghiên cứu và phát triển cây dược liệu – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

NCS. Nguyễn Thị Thanh Hải

NCS. Nguyễn Thị Thanh Hải

Bộ môn Cây công nghiệp và Cây thuốc - Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Đinh Thái Hoàng

TS. Đinh Thái Hoàng

Bộ môn Cây công nghiệp và cây thuốc – Khoa Nông học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Trung Đức

ThS. Nguyễn Trung Đức

Phó trưởng phòng NC Rau & Hoa, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình hội thảo

Dược liệu Châu Á: Tiềm năng, thách thức và cơ hội phát triển

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

7:30 - 8:00

Kết nối trực tuyến, ổn định tổ chức

Ban tổ chức hội thảo

8:00 - 8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức hội thảo

8:10 - 8:20

Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo của giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thị Lan
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ
Phần 1: Tổng quan phát triển cây dược liệu trong nước và dược liệu một số nước Châu Á
Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Cường - Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT- Cố vấn cao cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TS. Phạm Phú Long - Viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cây dược liệu
8:20 - 8:30

Chủ trương, chính sách phát triển cây dược liệu của Việt Nam

TS. Nguyễn Xuân Cường – Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

8:35 - 8:55

Dược liệu Việt nam: Tiềm năng, Thách thức và Cơ hội phát triền

TS. Trần Văn Ơn – Bộ môn Thực vật học, Đại học Dược Hà nội

9:00 - 9:20

Research Advancements on Breeding of Pharmaceutical Dendrobium in China

Pro. Dr. Zhang Zhisheng - College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agriculture University, Guangzhou 510642, China

9:25 - 9:45

Cây làm thuốc ở Việt Nam. Vai trò, hiện trạng và định hướng phát triển bền vững

TS. Nguyễn Bá Hoạt – Nguyên viện phó - Viện dược liệu

9:55 - 10:15

Diversity, Distribution and Conservation status of Indian Medicinal Plants

V. Sundaresan CSIR - Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants
Research Center, GKVK Post, Bengaluru – 560065, INDIA

10:20 - 10:40

Role of Indian Medicinal and Aromatic Plants in the Global Market: An Overview

Ramesh Kumar Srivastava* and Prabodh Kumar Trivedi* – CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow-226015, India

10:45 - 11:05

Phytochemical characterization of intraspecific variability of wormwood (Artemisia absinthium L.)

Huong Thi Nguyen*, Éva Zámboriné Németh - Department of Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Horticultural Science, Szent István University, Hungary

11:10 - 11:45

Thảo luận chung

Phần 2: Khai thác và sử dụng nguồn dược liệu trong nước
13:10 - 13:25

Kết nối trực tuyến, ổn định tổ chức

Ban tổ chức HT

13:30 - 13:50

Indian traditional medicine as a target for drug discovery: evolution and future

Dr. Raja Chakraborty
Adamas University, India Barasat-Barrackpore Road, Barbaria, P.O Jagannathpur, District-24 Parganas (North), Kolkata-700 126, West Bengal, India Phone number 1800 419 7423

13:55 - 14:15

Cardiovascular potential of novel medicinal plant compounds in rodent model: Role of potassium and calcium channels

Debabrata Chanda, In-vivo testing facility – Division of Bioprospection and Product Development, CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow – 226015, UP

14:20 - 14:40

Bổ sung thảo dược vào khẩu phần thức ăn nhằm cải thiện chất lượng thịt và hiệu quả chăn nuôi lợn.

GS. TS. Vũ Đình Tôn – Khoa Chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nghỉ giải lao 10 phút

14:55 - 15:15

Khai thác, phát triển, sử dụng dược liệu trong y học cổ truyền Việt Nam

TS. Trần Phi Hùng – Trưởng khoa Dược – Bệnh viện y học cổ truyền TW

15:20 - 15:40

Tối ưu hóa thực nghiệm lên men chuyển hóa hoạt chất nhân sâm RG3 và hợp chất K

TS. Hoàng Quốc Chính – Trung tâm sinh học thực nghiệm - Viện ứng dụng công nghệ- Bộ KHCN

15:45 - 16:05

Ảnh hưởng của phân bón vô cơ N, P, K lên năng suất và chất lượng cây dược liệu Đương quy (Angelica acutiloba (Sieb. & Zucc.) Kitagawa) tại tỉnh Hưng Yên

TS. Chu Thị Thu Hà - Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật

16:10 - 17:00

Thảo luận

Ban tổ chức hội thảo

17:15 - 17:25

Kết luận và bế mạc Hội thảo

Ban tổ chức hội thảo

báo cáo tham luận

TS. Trần Văn Ơn
Bộ môn Thực vật học, Đại học Dược Hà nội

Prof. Dr. Zhang Zhisheng
College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agriculture University, Guangzhou 510642, China

TS. Nguyễn Bá Hoạt
Nguyên Viện phó - Viện dược liệu

Huong Thi Nguyen*, Éva Zámboriné Németh
Department of Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Horticultural Science, Szent István University, Hungary

TS. Phạm Phú Long
Giám đốc Viện nghiên cứu và phát triển cây dược liệu

Đại diện phòng Khoa học và công nghệ Việt Nam - Ấn Độ

Dr. Raja Chakraborty
Adamas University, India

GS. TS. Vũ Đình Tôn
Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Phạm Thanh Huyền
Viện Dược liệu

TS. Trần Phi Hùng
Trưởng khoa Dược – Bệnh viện y học cổ truyền TW

TS. Vũ Duy Nhàn
Viện hóa học –Vật liệu, Viện KH và CN Quân sự - Bộ Quốc phòng

TS. Phùng Thị Thu Hà
Bộ môn Thực vật học – Học viện Nông nghiệp Việt nam

ThS. Nguyễn Trung Đức
Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi xin được gửi đến địa chỉ:

Ban tổ chức hội thảo

Viện nghiên cứu và phát triển cây dược liệu
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

TS. Phạm Phú Long
Tel: 096200376.
Email: pplong@vnua.edu.vn

TS. Phạm Thị Ngọc
Tel: 0972673209.
Email: htqt.cayduoclieu@gmail.com